คุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำและการแก้ไขปัญหา

วันที่:

คุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำและการแก้ไขปัญหา

1.  ความขุ่นหรือความสกปรกของน้ำ
        ความขุ่นหรือความสกปรกของน้ำก่อให้เกิดปัญหา ตะกรันดิน หรือตะกรันที่มีลักษณะคล้ายกับเปลือกไม้ ที่ไม่สามารถล้างกำจัดออกมาจากภายในหม้อน้ำ ด้วยการล้างเวียนด้วยกรดที่ให้กรดไปทำปฏิกิริยาเคมีกัดละลายออกมาได้ เพราะตะกรันชนิดนี้ไม่ใช่ตะกรันหินปูนที่เกิดขึ้นจากน้ำกระด้าง จึงไม่ทำปฏิกิริยากับกรด (แต่ถ้าน้ำป้อนหม้อน้ำมีความกระด้างรั่วผ่านออกไปจากถังกรองน้ำอ่อนด้วย ตะกรันดินก็จะมีหินปูนร่วมผสมเป็นส่วนประกอบด้วยกัน) แต่ตะกรันชนิดนี้ เกิดขึ้นจากเศษฝุ่นสิ่งสกปรกในน้ำขนาดเล็กๆ ที่เมื่อสัมผัสกับผิวเหล็กที่ร้อนมีอุณหภูมิสูง (เช่น ที่ผิวสัมผัสน้ำของท่อไฟเล็ก ที่ผิวสัมผัสน้ำของท่อไฟใหญ่ ฯลฯ) ชิ้นเศษฝุ่นเล็กๆ นี้ ก็จะจับเกาะติดที่ผิวเหล็ก และหนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาใช้งานผ่านไป
        ตะกรันทุกชนิด แม้ความหนาเพียงบาง ๆ (โดยเฉพาะหม้อน้ำแบบท่อน้ำ) ทำให้เหล็กของหม้อน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก จนสามารถทำให้โครงสร้างเหล็กของหม้อน้ำเสียหายเปลี่ยนโครงสร้าง ยุบตัว แตก ร้าว ฉีกขาด จากแรงดันภายในหม้อน้ำ ทำให้หม้อน้ำเป็นอันตราย จนเกิดระเบิดขึ้นได้
        นอกจากนี้ ตะกรันทุกชนิดยังเป็นฉนวน ทำให้การถ่ายเทความร้อนผ่านผนังเหล็กได้น้อยลง ทำให้หม้อน้ำสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตไอน้ำเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวนมาก ๆ

คุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำ

คุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำ

ภาพตะกรันดินหรือตะกรันเปลือกไม้ (มีหินปูนร่วม) 
หลุดร่วงออกมาหลังจากการล้างกรด 2 รอบ
(ถ้าไม่มีหินปูนเป็นส่วนประกอบ จะไม่หลุดร่วงจากการล้างด้วยกรด)

 

ภาพตะกรันดินหรือตะกรันเปลือกไม้ (มีหินปูนร่วม)
ที่เกิดจากน้ำป้อนขุ่นสกปรก


คุณภาพความขุ่น (สิ่งสกปรก) ของน้ำป้อนหม้อน้ำ ที่ยอมรับได้

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
       ตะกรันดินหรือตะกรันเปลือกไม้สามารถป้องกันได้ โดยการ
          2.1 ทำการล้างย้อนถังกรองทราย (Backwashing sand filter) ด้วยการ
                2.1.1 ทำการล้างย้อนก่อนที่น้ำจะไม่สะอาด (ตามตารางคุณภาพความขุ่น)
                2.1.2 ใช้อัตราการไหลของน้ำที่แรงมากเพียงพอในการล้างย้อน
                2.1.3 ใช้เวลานานเพียงพอในการล้างย้อน
                2.1.4 มีการตรวจสอบความขุ่นของน้ำภายหลังการล้างย้อนเสร็จสิ้น

          2.2 ตรวจสอบสภาพความสะอาดของทรายภายในถังกรองทราย ทุกๆ 6 เดือน ถ้าพบว่าเนื้อของทรายมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ในเนื้อของทรายมากกว่า 5% ควรจะเปลี่ยนถ่ายเอาทรายเก่าออกจากถังทิ้งทั้งหมด แล้วเปลี่ยนใส่ทรายใหม่ที่สะอาดแทน ลงในถังกรองทราย และให้ทำการลดช่วงเวลาของการตรวจสอบความสะอาดของทรายจากทุกๆ 6 เดือน ให้สั้นน้อยลง เช่น เปลี่ยนเป็นตรวจสอบความสะอาดของทรายทุกๆ 4 เดือน หรือ เร็วกว่านั้น ถ้าหากพบว่าทรายยังมีความสกปรกอยู่อีกในการเอาทรายออกมาตรวจสอบความสะอาด


ภาพเรซินที่มีสิ่งสกปรกหลุดผ่านถังกรองทรายไปเข้าถังกรองน้ำอ่อน
(ซึ่งบางส่วนสะสมอยู่นานจนจับตัวกันเป็นก้อน)

 

ภาพความสกปรกของเรซินในขณะกวนล้างสิ่งปรกออก

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านดูแลรักษาหม้อน้ำให้ทำงานได้ดีขึ้นอย่างราบรื่น ถ้าท่านมีความสงสัยในเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างไร ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรัล จิรวิบูลย์
E-MAIL : boilerthai@gmail.com
LINE ID : charalboiler

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
boonyium.brandexdirectory.com
www.boonyium.com
บอยเลอร์.net

1717
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag