TENBURN NO.2

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

TENBURN NO.2
SPECIFICATION
- เป็นหัวเชื้อน้ำมันเตาคุณภาพสูง
- ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาโดยช่วยลดความหนืด
- เป็นตัวประสานระหว่างน้ำกับน้ำมัน ช่วยลดการกัดกร่อนในถังเก็บน้ำมัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เหมาะกับน้ำมันเตาทุกเกรด
- ปริมาณการใช้เพียง TEANBURN NO.2 1ลิตรต่อน้ำมันเตา 12,000 ลิตร

งานนำเสนอบริษัท