TANDEX SOOT POWDER

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

TANDEX SOOT POWDER
SPECIFICATION
- ผงเคมี ใชักำจัดและป้องกันการสะสมเขม่าในห้องเผาไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้กับหม้อไอน้ำ

งานนำเสนอบริษัท